Kupoprodajni ugovor vozila pdf

Ugovorne strane prihvacaju prava i obveze iz ovog ugovora, te ga u znak prihvata vlastorucno potpisuju. Kupac kupuje, a prodavatelj prodaje sljedece vozilo. Do sad je procedura bila ovjera kupoprodajnog ugovora kod javnog biljeznika, zatim odlazak na poreznu upravu platiti porez na automobil. Ukoliko ste zainteresovani molimo da nas kontaktirate. U pogledu regulisanja ostalih odnosa po ovom ugovoru izmedu prodavca i kupca. Ukoliko zelite pomoci radu ove stranice to mozete uciniti na dva nacina.

Preuzmi besplatno ugovor o kupoprodaji motornog vozila u ms wordu. Molim vas objasnite mi kako da to srocim u kupoprodajnom ugovoru. Apr 16, 2020 kupoprodajni ugovor za vozila pdf ukoliko zelite pomoci radu ove stranice to mozete uciniti na dva nacina. Gradenje, projektovanje, izvodenje radova, montaza opreme. Kupoprodajni ugovori ugovor o komisionoj prodaji motornih vozila. Ovlascenje za auto je punomocje kojim vas vlasnik vozila ovlascuje da mozete vrsiti odredenu radnju njegovim vozilom. Ugovor o kupoprodaji motornog vozila besplatni obrasci. Kupoprodajni ugovor in english croatianenglish dictionary. Kupac stupa u posjed vozila odmah po zakljucivanju ovog ugovora, te po uplati iznosa iz clanka ii. Pre potpisivanja ugovora isprintajte tri primerka ovog ugovora. Otkup automobila filtered by ovlascenje za automobile. Ugovor o kupoprodaji motornog vozila ugovori obveznog prava. Nase ljubazno osoblje ce vam objasniti neophodnu proceduru za prevod i registraciju vozila i ponuditi kompletnu uslugu. Aug 09, 2019 kupoprodajni ugovor za automobile pdf za ljubitelje mercedesa kao stvorena je auto kuca na sjeveru je automobil kupljen kod ovlastenog trgovca ili kupoprodajni ugovor ako ste.

Do sad je procedura bila ovjera kupoprodajnog ugovora kod javnog biljeznika, zatim. U slu caju spora nadlezan je sud u mestu prebivalista prod avca. Ugovoreni rok realizacije u danima od potpisivanja ugovora ili uvodenja u radove. U slucaju spora, ugovorne strane prihvacaju nadleznost suda u. Ovaj ugovor moze prestati u svako doba, sporazumom stranaka. Kupoprodajni ugovor motornog vozila pdf drt the pdf. Nije potrebna ovjera kod javnog biljeznika sva davanja platiti na stanici za tehnicki pregled vozila preuzimanje ugovora. Kupoprodajni ugovor motornog vozila pdf ukoliko zelite pomoci radu ove stranice to mozete uciniti na dva nacina. Zato treba obavezno, prilikom kupovine, napraviti ugovor o kupoprodaji automobila odnosno kupoprodajni ugovor.

Napraviti kupoprodajni ugovor motornog vozila ukoliko je prodavac fizicko lice tj. Kupac je vozilo pregledao i kupuje ga po videnju u stanju u kakvom je zateceno u trenutku kupoprodaje, pa nema nikakvih prigovora glede kvalitete vozila i kupoprodajne cijene. Apr 21, 2019 kupoprodajni ugovor za motorna vozila pdf ukoliko zelite pomoci radu ove stranice to mozete uciniti na dva nacina. U firmama specijalizovanim za tehnicki pregled i registraciju vozila ugovor dobijate i potpisujete na salteru, za raziku od ovjere ugovora u sud ili kod notara kada je potrebno ugovor. Primjer ugovora o kupoprodaji nekretnine stvarno pravo. Kupoprodajni ugovor za automobile pdf za ljubitelje mercedesa kao stvorena je auto kuca na sjeveru je automobil kupljen kod ovlastenog trgovca ili kupoprodajni ugovor ako ste. Kupoprodajni ugovor za auto pdf istekla vam je registracija za auto. Preuzmite potpuno besplatno modele ugovora za popunjavanje u wordu i pdf u.

Na nasem sajtu mozete besplatno izraditi ugovor i ovlascenje. Ovaj ugovor je sacinjen u pet istovetnih primeraka, strankama je procitan i protumacen, pa ga one u znak prihvatanja svojerucno potpisuju. Kupoprodajni ugovor auto pdf istekla vam je registracija za auto. Ovlascenje za auto registraciju i prenos vlasnistva vozila. Kupoprodajni ugovor vozila pdf kupili ste kola pa vam je potreban prenos vlasnistva vozila. Nov 28, 2019 kupoprodajni ugovor vozila pdf kupili ste kola pa vam je potreban prenos vlasnistva vozila. The file extension pdf and ranks to the documents category. Troskovi, takse i javne dazbine u vezi zakljucenja ovog ugovora i prenosa prava svojine vozila na kupca snosi kupac. Mar 08, 2020 kupoprodajni ugovor auto pdf istekla vam je registracija za auto. Nakon toga kupac i prodavac potpisace svaki list ugovora posebno i overiti u nadleznoj instituciji ukoliko je potrebno. Kupac kupuje od prodavca motorno vozilo, koje je predmet ovog ugovora, po videnju i u nadenom stanju.

Ugovor o prodaji prava vremenskog koriscenja turistickih. Ugovor o zakupu there is document ugovor o zakupu available here for reading and downloading. Ugovor o kupoprodaji motornog vozila ugovori obveznog. Obrasci za ugovor o kupoprodaji vozila i nepokretnosti, obrasci za ugovor o radu, ugovora o delu, ugovora o zastupanju. Overa potpisa fizickog lica od strane suda ili drugog nadleznog organa na ugovoru o kupoprodaji vozila predvidena je u dva slucaja, i to. Kupili ste kola pa vam je potreban prenos vlasnistva vozila. Upotreba ovog primjera pravnog dokumenta je na vlastitu odgovornost.

Potrebno je jos spomenuti jednu skupinu pravila za tumacenje trgovackih termina medunarodne trgovacke komore tzv. Ugovor o kupoprodaji imovine od preduzeca u stecaju. Ovaj ugovor sastavljen je u primjeraka, od kojih kupac preuzima po primjerak, a prodavatelj. Ugovori najveca baza ugovora u srbiji ugovori u privredi. Prodavac odgovara ako na prodatom vozilu postoji neko pravo treeeg lica koje iskljueuje, umanjuje ili ogranieava kupeevo pravo. Do predaje motornog vozila kupcu, rizik slucajne propasti ili ostecenja motornog vozila snosi prodavac, a sa predajom vozila rizik prelazi na kupca. Dokaz o vlasnistvu vozila racun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, pravomocno rjesenje suda i sl. Ugovor o kupoprodaji motornih vozila vlada kantona sarajevo.

U predugovoru nismo naveli da prodavatelji trebaju podmiriti rezije. Prije potpisivanja ugovora isprintajte tri primjerka ovog ugovora. Jmbg jmbg registarska oznaka vrsta vozila marka vozila. Jul 01, 2019 kupoprodajni ugovor za vozila pdf ukoliko zelite pomoci radu ove stranice to mozete uciniti na dva nacina. Ova web stranica koristi kolacice tako da vam mozemo pruziti najbolje moguce korisnicko iskustvo. Zakon o izmjenama i dopuni zakona o posebnom porezu na motorna vozila donosi nam promjene u 2018. Dokaz o tehnickoj ispravnosti vozila ukoliko je istekla valjanost prometne dozvole dokaz o placenim propisanim obvezama. Otkup automobila filtered by trepavice za automobile. Ova odredba posebno podrazumijeva saglasan pristanak stranaka i ovlastenje notaru da po svim primjedbama i zahtjevima ovlastenog registra ili drugih organa ovaj ugovor mijenja i dopunjava ili ispravlja pojedine odredbe koje sustinski ne mijenjaju pravnu prirodu posla, ali su nuzne za. Jul 14, 2019 kupoprodajni ugovor motornog vozila pdf ukoliko zelite pomoci radu ove stranice to mozete uciniti na dva nacina. Prodavatelj jamci kupcu za ispravnost i istinitost dokumentacije te brojeva sasije vozila, da je prodano vozilo njegovo iskljucivo vlasnistvo, da na vozilu ne postoje tereti u korist trecih osoba, te da su podmirene sve dadzbine kod prethodnih kupoprodaja. Troskovi, takse i javne dazbine u vezi zakljueenja ovog ugovora i prenosa prava svojine vozila na kupca snosi prod a va c. Ugovor o proizvodnji i isporuci specijalnih vozila. Nakon toga kupac i prodavatelj potpisat ce vlastorucno svaki list posebno pred javnim biljeznikom.

863 1023 1409 486 40 1560 151 1388 1397 632 1331 1149 879 779 499 259 799 12 58 285 1447 622 1254 138 60 123 436 27 258 649 851 692 907 975 338 639 173 1316